นพ. ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, Kings College London, สหราชอาณาจักร
BBBB
Doctor of Medicine, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
จิตเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Anxiety Disorders,Schizophrenia, Affective Disorders, British Association for Psychopharmacology, สหราชอาณาจักร

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719