พญ. ธันยาภรณ์ ตันสกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นัดหมายแพทย์

พญ. ธันยาภรณ์ ตันสกุล
พุธ
28 ก.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
30 ก.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
31 ก.ค.
Rehabilitation Center
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
03 ส.ค.
พุธ
04 ส.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
07 ส.ค.
Rehabilitation Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
14 ส.ค.
Rehabilitation Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
21 ส.ค.
Rehabilitation Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
28 ส.ค.
Rehabilitation Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Rehabilitation Center
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Rehabilitation Center
ศุกร์
03 ก.ย.
Rehabilitation Center
เสาร์
04 ก.ย.
Rehabilitation Center
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Rehabilitation Center
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Rehabilitation Center
ศุกร์
10 ก.ย.
Rehabilitation Center
เสาร์
11 ก.ย.
Rehabilitation Center
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Rehabilitation Center
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Rehabilitation Center
ศุกร์
17 ก.ย.
Rehabilitation Center
เสาร์
18 ก.ย.
Rehabilitation Center
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Rehabilitation Center
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Rehabilitation Center
ศุกร์
24 ก.ย.
Rehabilitation Center
เสาร์
25 ก.ย.
Rehabilitation Center
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Rehabilitation Center
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.
Rehabilitation Center