นพ. ธนันธร ทรงเดชาไกรวุฒิ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทรวงอก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
52nd STS meeting, Society of Thoracic Surgery, สหรัฐอเมริกา
BBBB
The Education activity titled : Ethics: Copyright, Plagiarism and the internet, Texas Heart Institute, St.Luke s Episcopal Hospita, สหรัฐอเมริกา

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719