นพ. ธนันธร ทรงเดชาไกรวุฒิ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทรวงอก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ทรวงอก, สถาบันโรคทรวงอก
BBBB
ศัลยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Cardiopulmonary Transplantation and Cardiac Assist Device, University of Pittsburgh Medical Center, United States
BBBB
Aortic Surgery, Baylor College of Medicine, Texas Heart Institute, United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
52nd STS meeting, Society of Thoracic Surgery, สหรัฐอเมริกา
BBBB
The Education activity titled : Ethics: Copyright, Plagiarism and the internet, Texas Heart Institute, St.Luke s Episcopal Hospita, สหรัฐอเมริกา
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือดศัลยกรรมหัวใจใส่สายสวนหลอดเลือดสมองศัลยศาสตร์หลอดเลือด