พญ. สุทธาทิพย์ เวชวิทย์วรากุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. สุทธาทิพย์ เวชวิทย์วรากุล
ศุกร์
16 เม.ย.
Wound Care Center
Vascular Center
เสาร์
17 เม.ย.
Wound Care Center
อาทิตย์
18 เม.ย.
จันทร์
19 เม.ย.
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
20 เม.ย.
Vascular Center
พุธ
21 เม.ย.
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
Vascular Center
ศุกร์
23 เม.ย.
Wound Care Center
Vascular Center
เสาร์
24 เม.ย.
Wound Care Center
อาทิตย์
25 เม.ย.
จันทร์
26 เม.ย.
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
27 เม.ย.
Vascular Center
พุธ
28 เม.ย.
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
Vascular Center
ศุกร์
30 เม.ย.
Wound Care Center
Vascular Center
เสาร์
01 พ.ค.
Wound Care Center
อาทิตย์
02 พ.ค.
จันทร์
03 พ.ค.
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
04 พ.ค.
Vascular Center
พุธ
05 พ.ค.
พฤหัสบดี
06 พ.ค.
Vascular Center
ศุกร์
07 พ.ค.
Wound Care Center
Vascular Center
เสาร์
08 พ.ค.
Wound Care Center
อาทิตย์
09 พ.ค.
จันทร์
10 พ.ค.
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
11 พ.ค.
Vascular Center
พุธ
12 พ.ค.
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
Vascular Center
ศุกร์
14 พ.ค.
Wound Care Center
Vascular Center
เสาร์
15 พ.ค.
Wound Care Center
อาทิตย์
16 พ.ค.
จันทร์
17 พ.ค.
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
18 พ.ค.
Vascular Center
พุธ
19 พ.ค.
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Vascular Center
ศุกร์
21 พ.ค.
Wound Care Center
Vascular Center
เสาร์
22 พ.ค.
Wound Care Center
อาทิตย์
23 พ.ค.
จันทร์
24 พ.ค.
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
25 พ.ค.
Vascular Center
พุธ
26 พ.ค.
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Vascular Center
ศุกร์
28 พ.ค.
Wound Care Center
Vascular Center
เสาร์
29 พ.ค.
Wound Care Center
อาทิตย์
30 พ.ค.
จันทร์
31 พ.ค.
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
01 มิ.ย.
Vascular Center
พุธ
02 มิ.ย.
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
Vascular Center
ศุกร์
04 มิ.ย.
Wound Care Center
Vascular Center
เสาร์
05 มิ.ย.
Wound Care Center
อาทิตย์
06 มิ.ย.
จันทร์
07 มิ.ย.
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
08 มิ.ย.
Vascular Center
พุธ
09 มิ.ย.
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
Vascular Center
ศุกร์
11 มิ.ย.
Wound Care Center
Vascular Center
เสาร์
12 มิ.ย.
Wound Care Center
อาทิตย์
13 มิ.ย.
จันทร์
14 มิ.ย.
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
15 มิ.ย.
Vascular Center
พุธ
16 มิ.ย.
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Vascular Center
ศุกร์
18 มิ.ย.
Wound Care Center
Vascular Center
เสาร์
19 มิ.ย.
Wound Care Center
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
22 มิ.ย.
Vascular Center
พุธ
23 มิ.ย.
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Vascular Center
ศุกร์
25 มิ.ย.
Wound Care Center
Vascular Center
เสาร์
26 มิ.ย.
Wound Care Center
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
29 มิ.ย.
Vascular Center