พญ. สุทธาทิพย์ เวชวิทย์วรากุล

ศัลยศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด American Board of Surgery, United States
BBBB
ศัลยศาสตร์ American Board of Surgery, United States
BBBB
Vascular Surgery Maimonides Medical Center, United States
BBBB
Surgery Montefiore Medical Center, Albert Einstein College College of Medicine, United States
BBBB
Surgery The New York Hospital Medical Center of Queens, United States
BBBB
Surgery Harlem Hospital Center, Columbia University, United States
Loading

Loading Schedule..