พญ. สุทธาทิพย์ เวชวิทย์วรากุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. สุทธาทิพย์ เวชวิทย์วรากุล
จันทร์
08 มี.ค.
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
09 มี.ค.
Vascular Center
พุธ
10 มี.ค.
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
Vascular Center
ศุกร์
12 มี.ค.
Wound Care Center
Vascular Center
เสาร์
13 มี.ค.
Wound Care Center
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
16 มี.ค.
Vascular Center
พุธ
17 มี.ค.
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
Vascular Center
ศุกร์
19 มี.ค.
Wound Care Center
Vascular Center
เสาร์
20 มี.ค.
Wound Care Center
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
23 มี.ค.
Vascular Center
พุธ
24 มี.ค.
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
Vascular Center
ศุกร์
26 มี.ค.
Wound Care Center
Vascular Center
เสาร์
27 มี.ค.
Wound Care Center
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
30 มี.ค.
Vascular Center
พุธ
31 มี.ค.
พฤหัสบดี
01 เม.ย.
Vascular Center
ศุกร์
02 เม.ย.
Wound Care Center
Vascular Center
เสาร์
03 เม.ย.
Wound Care Center
อาทิตย์
04 เม.ย.
จันทร์
05 เม.ย.
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
06 เม.ย.
Vascular Center
พุธ
07 เม.ย.
พฤหัสบดี
08 เม.ย.
Vascular Center
ศุกร์
09 เม.ย.
Wound Care Center
Vascular Center
เสาร์
10 เม.ย.
Wound Care Center
อาทิตย์
11 เม.ย.
จันทร์
12 เม.ย.
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
13 เม.ย.
Vascular Center
พุธ
14 เม.ย.
พฤหัสบดี
15 เม.ย.
Vascular Center
ศุกร์
16 เม.ย.
Wound Care Center
Vascular Center
เสาร์
17 เม.ย.
Wound Care Center
อาทิตย์
18 เม.ย.
จันทร์
19 เม.ย.
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
20 เม.ย.
Vascular Center
พุธ
21 เม.ย.
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
Vascular Center
ศุกร์
23 เม.ย.
Wound Care Center
Vascular Center
เสาร์
24 เม.ย.
Wound Care Center
อาทิตย์
25 เม.ย.
จันทร์
26 เม.ย.
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
27 เม.ย.
Vascular Center
พุธ
28 เม.ย.
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
Vascular Center
ศุกร์
30 เม.ย.
Wound Care Center
Vascular Center
เสาร์
01 พ.ค.
Wound Care Center
อาทิตย์
02 พ.ค.
จันทร์
03 พ.ค.
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
04 พ.ค.
Vascular Center
พุธ
05 พ.ค.
พฤหัสบดี
06 พ.ค.
Vascular Center
ศุกร์
07 พ.ค.
เสาร์
08 พ.ค.
Wound Care Center
อาทิตย์
09 พ.ค.
จันทร์
10 พ.ค.
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
11 พ.ค.
Vascular Center
พุธ
12 พ.ค.
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
Vascular Center
ศุกร์
14 พ.ค.
เสาร์
15 พ.ค.
Wound Care Center
อาทิตย์
16 พ.ค.
จันทร์
17 พ.ค.
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
18 พ.ค.
Vascular Center
พุธ
19 พ.ค.
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Vascular Center
ศุกร์
21 พ.ค.
เสาร์
22 พ.ค.
Wound Care Center
อาทิตย์
23 พ.ค.
จันทร์
24 พ.ค.
Wound Care Center
Vascular Center
อังคาร
25 พ.ค.
Vascular Center
พุธ
26 พ.ค.
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Vascular Center
ศุกร์
28 พ.ค.
เสาร์
29 พ.ค.
Wound Care Center
อาทิตย์
30 พ.ค.