พญ. สุทธาทิพย์ เวชวิทย์วรากุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Siriraj Surgical Trauma Skills for Surgeon Workshop, Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University, ไทย

นัดหมายแพทย์

พญ. สุทธาทิพย์ เวชวิทย์วรากุล