นพ. สุริยา ณ นคร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล, เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. สุริยา ณ นคร
อังคาร
03 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พุธ
04 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศุกร์
06 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
07 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
08 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
09 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
10 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พุธ
11 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศุกร์
13 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
14 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
15 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
16 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
17 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พุธ
18 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศุกร์
20 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
21 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
22 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
23 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
24 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พุธ
25 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศุกร์
27 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
28 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
29 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
30 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
31 ส.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พุธ
01 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศุกร์
03 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
04 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
05 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
06 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
07 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พุธ
08 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศุกร์
10 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
11 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
12 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
13 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
14 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พุธ
15 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศุกร์
17 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
18 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
19 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
20 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
21 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พุธ
22 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศุกร์
24 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
25 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
26 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
27 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
28 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พุธ
29 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศุกร์
01 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
02 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
03 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
04 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
05 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พุธ
06 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศุกร์
08 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
09 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
10 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
11 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
12 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พุธ
13 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศุกร์
15 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
16 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
17 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
18 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
19 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พุธ
20 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศุกร์
22 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
23 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
24 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
25 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
26 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พุธ
27 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศุกร์
29 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
30 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
31 ต.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
01 พ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
02 พ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พุธ
03 พ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
04 พ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศุกร์
05 พ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
06 พ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
07 พ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
08 พ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
09 พ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พุธ
10 พ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
11 พ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศุกร์
12 พ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
13 พ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
14 พ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
15 พ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
16 พ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พุธ
17 พ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
18 พ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศุกร์
19 พ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
20 พ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
21 พ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
22 พ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
23 พ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พุธ
24 พ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
25 พ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศุกร์
26 พ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
27 พ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
28 พ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
29 พ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
30 พ.ย.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พุธ
01 ธ.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
02 ธ.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศุกร์
03 ธ.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
04 ธ.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
05 ธ.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
06 ธ.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
07 ธ.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พุธ
08 ธ.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
09 ธ.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศุกร์
10 ธ.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
11 ธ.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
12 ธ.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
13 ธ.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
14 ธ.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พุธ
15 ธ.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
16 ธ.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศุกร์
17 ธ.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
18 ธ.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
19 ธ.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
20 ธ.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
21 ธ.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พุธ
22 ธ.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
23 ธ.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
ศุกร์
24 ธ.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
เสาร์
25 ธ.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อาทิตย์
26 ธ.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
จันทร์
27 ธ.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
อังคาร
28 ธ.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พุธ
29 ธ.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)
พฤหัสบดี
30 ธ.ค.
Hyperbaric Oxygen Center (HBO)