นพ. สุปรีชา กาพิยะ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ประสาทศัลยศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Endoscopic Spinal Surgery, เยอรมนี
BBBB
Traumatic Brain Injury Pathway, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. สุปรีชา กาพิยะ