นพ. สุปรีชา กาพิยะ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ประสาทศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. สุปรีชา กาพิยะ
พฤหัสบดี
21 ม.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศุกร์
22 ม.ค.
เสาร์
23 ม.ค.
อาทิตย์
24 ม.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
25 ม.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อังคาร
26 ม.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พุธ
27 ม.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศุกร์
29 ม.ค.
เสาร์
30 ม.ค.
อาทิตย์
31 ม.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
01 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พุธ
03 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศุกร์
05 ก.พ.
เสาร์
06 ก.พ.
อาทิตย์
07 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
08 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พุธ
10 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศุกร์
12 ก.พ.
เสาร์
13 ก.พ.
อาทิตย์
14 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
15 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พุธ
17 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศุกร์
19 ก.พ.
เสาร์
20 ก.พ.
อาทิตย์
21 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
22 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พุธ
24 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศุกร์
26 ก.พ.
เสาร์
27 ก.พ.
อาทิตย์
28 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
01 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พุธ
03 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศุกร์
05 มี.ค.
เสาร์
06 มี.ค.
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พุธ
10 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศุกร์
12 มี.ค.
เสาร์
13 มี.ค.
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พุธ
17 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศุกร์
19 มี.ค.
เสาร์
20 มี.ค.
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พุธ
24 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศุกร์
26 มี.ค.
เสาร์
27 มี.ค.
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง