พญ. ศุภรา ลีชาแสน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคเลือด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Medical Science Clinic (Internal Medicine), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์โรคเลือด, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Loading

Loading Schedule..