พญ. สุภา หริกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, Thai Medical Council, Thailand
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
The Fifth Asian Conference on Diarrhoeal Diseases, The International Organising Committee, เนปาล
BBBB
National Training Course on Epidemiology For Senior Medical Officers, Field Epidemiology Training Programme, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Certificate of Attendance for having participated in the Fourth Asian Congress of Nutrition, Fourth Asian Congress of Nutrition, ไทย
BBBB
CDD Inter-Country Training Course in Clinical Management of Diarrhoeal Diseases, World Health Organization, อินโดนีเซีย

ไม่พบตารางเวลาที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719