นพ. ศุภมิตร ศุภมงคลศิริ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery, Zhejiang University, China
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, Thai Medical Council, Thailand