นพ. ศุภการ เตชัสอนันต์

เวชศาสตร์ครอบครัว
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา
English, Japanese, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Fellowship in Palliative Rehabilitation & Integrative Medicine specialty in Palliative Medicine The University of Texas MD Anderson Cancer Center, United States

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม วชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..

นพ. ศุภการ เตชัสอนันต์