นพ. สัคคินทร์ ปังฉิม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
18th International Conference on Emergency Medicine, International Conference on Emergency Medicine ICEM 2019, เกาหลีใต้
BBBB
Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation ECPR Workshop, King Chulalongkorn Memorial Hospital of The Thai Red Cross Society, ไทย
BBBB
Advance Dynamic Ultrasound Guided Invasive Emergency Procedure Workshop, King Chulalongkorn Memorial Hospital of The Thai Red Cross Society, ไทย
BBBB
3nd Advanced Emergency Care Conference 2017, Khon Kaen university, ไทย
BBBB
Point of Care Ultrasound Enhanced Resuscitation Course, Bangkok Hospital Ratchasima, ไทย
BBBB
Annual Conference of Thai Emergency Physician, วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย, ไทย
BBBB
15th International Conference on Emergency Medicine, International Conference on Emergency Medicine ICEM 2014, ฮ่องกง
BBBB
Pre-Conference Workshop : EM Advanced Administration & Management Workshop, International Conference on Emergency Medicine ICEM 2014, ฮ่องกง
BBBB
The 7th Asian Conference on Emergency Medicine, ACEM 2013, ญี่ปุ่น
BBBB
EMS Medical Director Course, Asian EMS Council, ญี่ปุ่น
BBBB
Annual Emergency Medicine Residents Research Presentation, Thai Association for Emergency Medicine, ไทย
BBBB
Pre-hospital Life Support, Rajavithi Hospital, ไทย
BBBB
Ultrasound Life Support and Soft Cadaver Vascular Access, WINFOCUS Thailand & King Chulalongkorn Memorial Hospital, ไทย
BBBB
2nd RAMA Emergency Procedure Workshop, Ramathibodi Hospital, ไทย
BBBB
การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศเบื้องต้น รุ่นที่ 6, Emergency Medical Institute of Thailand (EMIT), ไทย