ทพญ. สุชาดา ก้องเกียรติกมล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Oral Sciences, University of Illinois, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
ทันตกรรมประดิษฐ์, American Board of Prosthodontics (2020-2028), United States
BBBB
ทันตกรรมประดิษฐ์, University of Illinois At Chicago, United States
BBBB
Maxillofacial prosthodontics and Oncologic Dentistry, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, United States
BBBB
Prosthodontics, University of Illinois at Chicago College of Dentistry, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมประดิษฐ์ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยกรรม)การออกแบบและการผลิตฟันปลอมด้วยระบบดิจิตัลทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)การบูรณะฟันทั้งปาก