นพ. สืบสาย คงแสงดาว

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medicine, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ประสาทวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719