นพ. โซ่สกุล บุณยะวิโรจ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
มะเร็งวิทยานรีเวช
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. โซ่สกุล บุณยะวิโรจ