พญ. โสมสราญ วัฒนะโชติ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Chiba University, ญี่ปุ่น
BBBB
จักษุวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

พญ. โสมสราญ วัฒนะโชติ
พุธ
27 ม.ค.
ศูนย์จักษุ
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์จักษุ
ศุกร์
29 ม.ค.
ศูนย์จักษุ
เสาร์
30 ม.ค.
ศูนย์จักษุ
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
พุธ
03 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
ศุกร์
05 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
เสาร์
06 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
พุธ
10 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
ศุกร์
12 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
เสาร์
13 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
พุธ
17 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
ศุกร์
19 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
เสาร์
20 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
พุธ
24 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
ศุกร์
26 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
เสาร์
27 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
พุธ
03 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
ศุกร์
05 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
เสาร์
06 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
พุธ
10 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
ศุกร์
12 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
เสาร์
13 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
พุธ
17 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
ศุกร์
19 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
เสาร์
20 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
พุธ
24 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
ศุกร์
26 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
เสาร์
27 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์จักษุ