นพ. สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี

นัดหมายแพทย์

นพ. สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ
จันทร์
02 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อังคาร
03 ส.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
พุธ
04 ส.ค.
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
ศุกร์
06 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อังคาร
10 ส.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
ศุกร์
13 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อังคาร
17 ส.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
ศุกร์
20 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อังคาร
24 ส.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
ศุกร์
27 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อังคาร
31 ส.ค.
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
พุธ
01 ก.ย.
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
ศุกร์
03 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อังคาร
07 ก.ย.
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
พุธ
08 ก.ย.
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
ศุกร์
10 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อังคาร
14 ก.ย.
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
พุธ
15 ก.ย.
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
ศุกร์
17 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อังคาร
21 ก.ย.
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
พุธ
22 ก.ย.
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
ศุกร์
24 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
อังคาร
28 ก.ย.
Multidisciplinary Cancer Center (Head and Neck Cancer Clinic)
พุธ
29 ก.ย.