นพ. สมศักดิ์ ชัยศุภมงคลลาภ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. สมศักดิ์ ชัยศุภมงคลลาภ
อาทิตย์
20 มิ.ย.
Chest Center
จันทร์
21 มิ.ย.
Chest Center
อังคาร
22 มิ.ย.
พุธ
23 มิ.ย.
Chest Center
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
ศุกร์
25 มิ.ย.
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Chest Center
จันทร์
28 มิ.ย.
Chest Center
อังคาร
29 มิ.ย.
พุธ
30 มิ.ย.
Chest Center
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
ศุกร์
02 ก.ค.
เสาร์
03 ก.ค.
อาทิตย์
04 ก.ค.
Chest Center
จันทร์
05 ก.ค.
Chest Center
อังคาร
06 ก.ค.
พุธ
07 ก.ค.
Chest Center
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
ศุกร์
09 ก.ค.
เสาร์
10 ก.ค.
อาทิตย์
11 ก.ค.
Chest Center
จันทร์
12 ก.ค.
Chest Center
อังคาร
13 ก.ค.
พุธ
14 ก.ค.
Chest Center
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
ศุกร์
16 ก.ค.
เสาร์
17 ก.ค.
อาทิตย์
18 ก.ค.
Chest Center
จันทร์
19 ก.ค.
Chest Center
อังคาร
20 ก.ค.
พุธ
21 ก.ค.
Chest Center
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
ศุกร์
23 ก.ค.
เสาร์
24 ก.ค.
อาทิตย์
25 ก.ค.
Chest Center
จันทร์
26 ก.ค.
Chest Center
อังคาร
27 ก.ค.
พุธ
28 ก.ค.
Chest Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
ศุกร์
30 ก.ค.
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
Chest Center
จันทร์
02 ส.ค.
Chest Center
อังคาร
03 ส.ค.
พุธ
04 ส.ค.
Chest Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
Chest Center
จันทร์
09 ส.ค.
Chest Center
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
Chest Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
Chest Center
จันทร์
16 ส.ค.
Chest Center
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
Chest Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
Chest Center
จันทร์
23 ส.ค.
Chest Center
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
Chest Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
Chest Center
จันทร์
30 ส.ค.
Chest Center