นพ. สมศักดิ์ ชัยศุภมงคลลาภ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. สมศักดิ์ ชัยศุภมงคลลาภ
อาทิตย์
31 ม.ค.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
จันทร์
01 ก.พ.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
พุธ
03 ก.พ.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศุกร์
05 ก.พ.
เสาร์
06 ก.พ.
อาทิตย์
07 ก.พ.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
จันทร์
08 ก.พ.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
พุธ
10 ก.พ.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศุกร์
12 ก.พ.
เสาร์
13 ก.พ.
อาทิตย์
14 ก.พ.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
จันทร์
15 ก.พ.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
พุธ
17 ก.พ.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศุกร์
19 ก.พ.
เสาร์
20 ก.พ.
อาทิตย์
21 ก.พ.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
จันทร์
22 ก.พ.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
พุธ
24 ก.พ.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศุกร์
26 ก.พ.
เสาร์
27 ก.พ.
อาทิตย์
28 ก.พ.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
จันทร์
01 มี.ค.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
พุธ
03 มี.ค.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศุกร์
05 มี.ค.
เสาร์
06 มี.ค.
อาทิตย์
07 มี.ค.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
จันทร์
08 มี.ค.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
พุธ
10 มี.ค.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศุกร์
12 มี.ค.
เสาร์
13 มี.ค.
อาทิตย์
14 มี.ค.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
จันทร์
15 มี.ค.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
พุธ
17 มี.ค.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศุกร์
19 มี.ค.
เสาร์
20 มี.ค.
อาทิตย์
21 มี.ค.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
จันทร์
22 มี.ค.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
พุธ
24 มี.ค.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศุกร์
26 มี.ค.
เสาร์
27 มี.ค.
อาทิตย์
28 มี.ค.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
จันทร์
29 มี.ค.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ