นพ. สมเกียรติ พุ่มไพศาลชัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Manila Central University, ฟิลิปปินส์
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี

นัดหมายแพทย์

นพ. สมเกียรติ พุ่มไพศาลชัย
อังคาร
19 ม.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
20 ม.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดี
21 ม.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
22 ม.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
23 ม.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อาทิตย์
24 ม.ค.
จันทร์
25 ม.ค.
อังคาร
26 ม.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
27 ม.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
29 ม.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
30 ม.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
03 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
05 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
06 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
10 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
12 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
13 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
17 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
19 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
20 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
24 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
26 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
27 ก.พ.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
03 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
05 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
06 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
10 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
12 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
13 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
17 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
19 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
20 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พุธ
24 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ศุกร์
26 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
เสาร์
27 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ