นพ. ศิริวสันต์ อกนิษฐาภิชาติ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทรวงอก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ศัลยศาสตร์ทรวงอก, Thai Medical Council
BBBB
ศัลยศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
International Health Alliance, Ohsu Simulation Training, สหรัฐอเมริกา
BBBB
AP-ELSOAdult ECMO Training Course, HKJC ILCM, ฮ่องกง

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719