พญ. ศิริพร หลีหเจริญกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
อายุรศาสตร์โรคไต, โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719