พญ. สินีนาฏ จิระมงคล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านภาพวินิจฉัยเต้านม, ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
Loading

Loading Schedule..