พญ. ชาร์มิลา เสรี

อายุรศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้ว
การตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจและการรักษาหัวใจด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
ใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ
ยาต้านการแข็งตัวของเลือด
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ The American Board of Internal Medica, United States
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ The American Board of Internal Medicine (2012-2022), United States
BBBB
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ The American Board of Internal Medicine (2009-2019), United States
BBBB
อายุรศาสตร์ The American Board of Internal Medicine (2008-2018), United States
BBBB
Advanced Clinical Cardiac Electrophysiology The Warren Alpert Medical School of Brown University, United States
BBBB
Clinical Cardiac Electrophysiology The Warren Alpert Medical School of Brown University, United States
BBBB
Cardiology Fellow Texas Tech University Health Sciences Center, United States
BBBB
Geriatric Medicine The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas, United States
BBBB
Internal Medicine Texas Tech University Health Sciences Center, United States
Loading

Loading Schedule..

พญ. ชาร์มิลา เสรี