พญ. ชาร์มิลา เสรี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์, แพทยสภา
BBBB
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ, The American Board of Internal Medica, United States
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, The American Board of Internal Medicine (2012-2022), United States
BBBB
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ, The American Board of Internal Medicine (2009-2019), United States
BBBB
อายุรศาสตร์, The American Board of Internal Medicine (2008-2018), United States
BBBB
Advanced Clinical Cardiac Electrophysiology, The Warren Alpert Medical School of Brown University, United States
BBBB
Clinical Cardiac Electrophysiology, The Warren Alpert Medical School of Brown University, United States
BBBB
Cardiology Fellow, Texas Tech University Health Sciences Center, United States
BBBB
Geriatric Medicine, The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas, United States
BBBB
Internal Medicine, Texas Tech University Health Sciences Center, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้วการตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจและการรักษาหัวใจด้วยคลื่นความถี่วิทยุใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจยาต้านการแข็งตัวของเลือด
Loading

Loading Schedule..