พญ. ศรัณยา งามรัศมีวงศ์

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

แมมโมแกรม 2 มิติ และ 3 มิติ
ตรวจแมมโมแกรมร่วมกับการฉีดสี
อัลตราซาวน์เต้านมก้อนมะเร็งและถุงน้ำ
เจาะวินิจฉัยหรือวางลวดในก้อนเนื้อและหินปูนเต้านม
เจาะดูดชิ้นเนื้อเต้านมด้วยระบบสูญญากาศ
ดูดเซลล์วินิจฉัยก้อนในเต้านมและต่อมน้ำเหลือง
วางคลิปในมะเร็งเต้านมก่อนให้ยาเคมีบำบัด
เอ็มอาร์ไอแม่เหล็กไฟฟ้า 3 เทสล่าของเต้านม
ตรวจภาวะแทรกซ้อนหลังเสริมเต้านม
ตรวจความผิดปกติของเต้านมระหว่างการให้นมบุตร
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Breast Imaging จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..