ทพญ. เสมอโสม สุกใส

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Dental Surgery, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

ทพญ. เสมอโสม สุกใส
Wednesday
28 Jul
Dental Center
Thursday
29 Jul
Friday
30 Jul
Saturday
31 Jul
Sunday
01 Aug
Monday
02 Aug
Tuesday
03 Aug
Wednesday
04 Aug
Dental Center
Thursday
05 Aug
Friday
06 Aug
Saturday
07 Aug
Sunday
08 Aug
Monday
09 Aug
Tuesday
10 Aug
Wednesday
11 Aug
Dental Center
Thursday
12 Aug
Friday
13 Aug
Saturday
14 Aug
Sunday
15 Aug
Monday
16 Aug
Tuesday
17 Aug
Wednesday
18 Aug
Dental Center
Thursday
19 Aug
Friday
20 Aug
Saturday
21 Aug
Sunday
22 Aug
Monday
23 Aug
Tuesday
24 Aug
Wednesday
25 Aug
Dental Center
Thursday
26 Aug
Friday
27 Aug
Saturday
28 Aug
Sunday
29 Aug
Monday
30 Aug
Tuesday
31 Aug
Wednesday
01 Sep
Dental Center
Thursday
02 Sep
Friday
03 Sep
Saturday
04 Sep
Sunday
05 Sep
Monday
06 Sep
Tuesday
07 Sep
Wednesday
08 Sep
Dental Center
Thursday
09 Sep
Friday
10 Sep
Saturday
11 Sep
Sunday
12 Sep
Monday
13 Sep
Tuesday
14 Sep
Wednesday
15 Sep
Dental Center
Thursday
16 Sep
Friday
17 Sep
Saturday
18 Sep
Sunday
19 Sep
Monday
20 Sep
Tuesday
21 Sep
Wednesday
22 Sep
Dental Center
Thursday
23 Sep
Friday
24 Sep
Saturday
25 Sep
Sunday
26 Sep
Monday
27 Sep
Tuesday
28 Sep
Wednesday
29 Sep
Dental Center