นพ. สามารถ ราชดารา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์นิวเคลียร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

นพ. สามารถ ราชดารา
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
29 ม.ค.
เสาร์
30 ม.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
03 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
05 ก.พ.
เสาร์
06 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
10 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
12 ก.พ.
เสาร์
13 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
17 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
19 ก.พ.
เสาร์
20 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
24 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
26 ก.พ.
เสาร์
27 ก.พ.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
03 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
05 มี.ค.
เสาร์
06 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
10 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
12 มี.ค.
เสาร์
13 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
17 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
19 มี.ค.
เสาร์
20 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
24 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
26 มี.ค.
เสาร์
27 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
31 มี.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
01 เม.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
02 เม.ย.
เสาร์
03 เม.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
04 เม.ย.
จันทร์
05 เม.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
06 เม.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
07 เม.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
08 เม.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
09 เม.ย.
เสาร์
10 เม.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
11 เม.ย.
จันทร์
12 เม.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
13 เม.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
14 เม.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
15 เม.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
16 เม.ย.
เสาร์
17 เม.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
18 เม.ย.
จันทร์
19 เม.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
20 เม.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
21 เม.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
23 เม.ย.
เสาร์
24 เม.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
25 เม.ย.
จันทร์
26 เม.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
27 เม.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
28 เม.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
30 เม.ย.
เสาร์
01 พ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
02 พ.ค.
จันทร์
03 พ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
04 พ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
05 พ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
06 พ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
07 พ.ค.
เสาร์
08 พ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
09 พ.ค.
จันทร์
10 พ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
11 พ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
12 พ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
14 พ.ค.
เสาร์
15 พ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
16 พ.ค.
จันทร์
17 พ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
18 พ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
19 พ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
21 พ.ค.
เสาร์
22 พ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
23 พ.ค.
จันทร์
24 พ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
25 พ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
26 พ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
28 พ.ค.
เสาร์
29 พ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
30 พ.ค.
จันทร์
31 พ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
01 มิ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
02 มิ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
04 มิ.ย.
เสาร์
05 มิ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
06 มิ.ย.
จันทร์
07 มิ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
08 มิ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
09 มิ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
11 มิ.ย.
เสาร์
12 มิ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
13 มิ.ย.
จันทร์
14 มิ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
15 มิ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
16 มิ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
18 มิ.ย.
เสาร์
19 มิ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
22 มิ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
23 มิ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
25 มิ.ย.
เสาร์
26 มิ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
29 มิ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
30 มิ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
02 ก.ค.
เสาร์
03 ก.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
06 ก.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
07 ก.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
09 ก.ค.
เสาร์
10 ก.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
13 ก.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
14 ก.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
16 ก.ค.
เสาร์
17 ก.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
20 ก.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
21 ก.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
23 ก.ค.
เสาร์
24 ก.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
27 ก.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
28 ก.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
30 ก.ค.
เสาร์
31 ก.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
03 ส.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
04 ส.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
10 ส.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
11 ส.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
17 ส.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
18 ส.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
24 ส.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
25 ส.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
31 ส.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
01 ก.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
07 ก.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
08 ก.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
14 ก.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
15 ก.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
21 ก.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
22 ก.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
28 ก.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
29 ก.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
01 ต.ค.
เสาร์
02 ต.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
05 ต.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
06 ต.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
08 ต.ค.
เสาร์
09 ต.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
12 ต.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
13 ต.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
15 ต.ค.
เสาร์
16 ต.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
19 ต.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
20 ต.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
22 ต.ค.
เสาร์
23 ต.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
26 ต.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
27 ต.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
29 ต.ค.
เสาร์
30 ต.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
31 ต.ค.
จันทร์
01 พ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
02 พ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
03 พ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
04 พ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
05 พ.ย.
เสาร์
06 พ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
07 พ.ย.
จันทร์
08 พ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
09 พ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
10 พ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
11 พ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
12 พ.ย.
เสาร์
13 พ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
14 พ.ย.
จันทร์
15 พ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
16 พ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
17 พ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
18 พ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
19 พ.ย.
เสาร์
20 พ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
21 พ.ย.
จันทร์
22 พ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
23 พ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
24 พ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
25 พ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
26 พ.ย.
เสาร์
27 พ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
28 พ.ย.
จันทร์
29 พ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
30 พ.ย.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
01 ธ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
02 ธ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
03 ธ.ค.
เสาร์
04 ธ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
05 ธ.ค.
จันทร์
06 ธ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
07 ธ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
08 ธ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
09 ธ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
10 ธ.ค.
เสาร์
11 ธ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
12 ธ.ค.
จันทร์
13 ธ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
14 ธ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
15 ธ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
16 ธ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
17 ธ.ค.
เสาร์
18 ธ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
19 ธ.ค.
จันทร์
20 ธ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
21 ธ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
22 ธ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
23 ธ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
ศุกร์
24 ธ.ค.
เสาร์
25 ธ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อาทิตย์
26 ธ.ค.
จันทร์
27 ธ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
อังคาร
28 ธ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พุธ
29 ธ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ
พฤหัสบดี
30 ธ.ค.
ศูนย์รังสีวินิจฉัยวัฒโนสถ