นพ. สามารถ ราชดารา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์นิวเคลียร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

นพ. สามารถ ราชดารา
เสาร์
31 ก.ค.
Oncology Imaging Center
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Oncology Imaging Center
อังคาร
03 ส.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
04 ส.ค.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
Oncology Imaging Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Oncology Imaging Center
อังคาร
10 ส.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
11 ส.ค.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
Oncology Imaging Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Oncology Imaging Center
อังคาร
17 ส.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
18 ส.ค.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
Oncology Imaging Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Oncology Imaging Center
อังคาร
24 ส.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
25 ส.ค.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
Oncology Imaging Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Oncology Imaging Center
อังคาร
31 ส.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
01 ก.ย.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
Oncology Imaging Center
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Oncology Imaging Center
อังคาร
07 ก.ย.
Oncology Imaging Center
พุธ
08 ก.ย.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
Oncology Imaging Center
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Oncology Imaging Center
อังคาร
14 ก.ย.
Oncology Imaging Center
พุธ
15 ก.ย.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
Oncology Imaging Center
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Oncology Imaging Center
อังคาร
21 ก.ย.
Oncology Imaging Center
พุธ
22 ก.ย.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
Oncology Imaging Center
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Oncology Imaging Center
อังคาร
28 ก.ย.
Oncology Imaging Center
พุธ
29 ก.ย.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
01 ต.ค.
เสาร์
02 ต.ค.
Oncology Imaging Center
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
Oncology Imaging Center
อังคาร
05 ต.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
06 ต.ค.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
08 ต.ค.
เสาร์
09 ต.ค.
Oncology Imaging Center
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
Oncology Imaging Center
อังคาร
12 ต.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
13 ต.ค.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
15 ต.ค.
เสาร์
16 ต.ค.
Oncology Imaging Center
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
Oncology Imaging Center
อังคาร
19 ต.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
20 ต.ค.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
22 ต.ค.
เสาร์
23 ต.ค.
Oncology Imaging Center
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
Oncology Imaging Center
อังคาร
26 ต.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
27 ต.ค.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
29 ต.ค.
เสาร์
30 ต.ค.
Oncology Imaging Center
อาทิตย์
31 ต.ค.
จันทร์
01 พ.ย.
Oncology Imaging Center
อังคาร
02 พ.ย.
Oncology Imaging Center
พุธ
03 พ.ย.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
04 พ.ย.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
05 พ.ย.
เสาร์
06 พ.ย.
Oncology Imaging Center
อาทิตย์
07 พ.ย.
จันทร์
08 พ.ย.
Oncology Imaging Center
อังคาร
09 พ.ย.
Oncology Imaging Center
พุธ
10 พ.ย.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
11 พ.ย.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
12 พ.ย.
เสาร์
13 พ.ย.
Oncology Imaging Center
อาทิตย์
14 พ.ย.
จันทร์
15 พ.ย.
Oncology Imaging Center
อังคาร
16 พ.ย.
Oncology Imaging Center
พุธ
17 พ.ย.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
18 พ.ย.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
19 พ.ย.
เสาร์
20 พ.ย.
Oncology Imaging Center
อาทิตย์
21 พ.ย.
จันทร์
22 พ.ย.
Oncology Imaging Center
อังคาร
23 พ.ย.
Oncology Imaging Center
พุธ
24 พ.ย.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
25 พ.ย.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
26 พ.ย.
เสาร์
27 พ.ย.
Oncology Imaging Center
อาทิตย์
28 พ.ย.
จันทร์
29 พ.ย.
Oncology Imaging Center
อังคาร
30 พ.ย.
Oncology Imaging Center
พุธ
01 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
02 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
03 ธ.ค.
เสาร์
04 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
อาทิตย์
05 ธ.ค.
จันทร์
06 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
อังคาร
07 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
08 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
09 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
10 ธ.ค.
เสาร์
11 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
อาทิตย์
12 ธ.ค.
จันทร์
13 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
อังคาร
14 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
15 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
16 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
17 ธ.ค.
เสาร์
18 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
อาทิตย์
19 ธ.ค.
จันทร์
20 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
อังคาร
21 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
22 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
23 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
ศุกร์
24 ธ.ค.
เสาร์
25 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
อาทิตย์
26 ธ.ค.
จันทร์
27 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
อังคาร
28 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
พุธ
29 ธ.ค.
Oncology Imaging Center
พฤหัสบดี
30 ธ.ค.
Oncology Imaging Center