นพ. รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, American Board of Internal Medicine, United States
BBBB
อายุรศาสตร์, American Board of Internal Medicine, United States
BBBB
Fellowship in Gastroenterology, Louisiana State University, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ระบบตับและทางเดินน้ำดีโรคตับ
Loading

Loading Schedule..