นพ. รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ระบบตับและทางเดินน้ำดี
โรคตับ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร American Board of Internal Medicine, United States
BBBB
อายุรศาสตร์ American Board of Internal Medicine, United States
BBBB
Fellowship in Gastroenterology Louisiana State University, United States
Loading

Loading Schedule..