นพ. รองฤทธิ์ สุขปลั่ง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medicine, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลชลบุรี

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719