พญ. โรจนี เลิศบุญเหรียญ

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

กุมารเวชบำบัดวิกฤต
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Pediatric Critical Care Medicine University of British Columbia, United States
Loading

Loading Schedule..