พญ. รัตนพรรณ สมิทธารักษ์

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
โรคเบาหวาน
โรคอ้วน
โรคไทรอยด์
โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
อ้วนลงพุง
น้ำหนักเกิน
คุมน้ำตาลในเลือด
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Medical Education CSII & CGMS Training : Minimed 630g Insulin Pump System iPro2 Professional CGM Medtronic
Loading

Loading Schedule..


พญ. รัตนพรรณ สมิทธารักษ์