พญ. รัตนา มีนะพันธ์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษา
Chinese, English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) Chung Shan Medical and Dental College, Taiwan
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู Thai Medical Council, Thailand
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

พญ. รัตนา มีนะพันธ์