นพ. ประวัติ นิธิยานันท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
พยาธิวิทยาทั่วไป, พยาธิวิทยากายวิภาค
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Lao, Thai
การศึกษา

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719