นพ. ประพันธ์ เหล่าพรรณราย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
เวชบำบัดวิกฤต
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719