พญ. ประภาภรณ์ ปราชญ์พยนต์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

นัดหมายแพทย์

พญ. ประภาภรณ์ ปราชญ์พยนต์
จันทร์
18 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อังคาร
19 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
20 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พฤหัสบดี
21 ม.ค.
ศุกร์
22 ม.ค.
เสาร์
23 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาทิตย์
24 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จันทร์
25 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อังคาร
26 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
27 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศุกร์
29 ม.ค.
เสาร์
30 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาทิตย์
31 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จันทร์
01 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
03 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศุกร์
05 ก.พ.
เสาร์
06 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาทิตย์
07 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จันทร์
08 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
10 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศุกร์
12 ก.พ.
เสาร์
13 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาทิตย์
14 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จันทร์
15 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
17 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศุกร์
19 ก.พ.
เสาร์
20 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาทิตย์
21 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จันทร์
22 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
24 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศุกร์
26 ก.พ.
เสาร์
27 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาทิตย์
28 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จันทร์
01 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
03 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศุกร์
05 มี.ค.
เสาร์
06 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาทิตย์
07 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จันทร์
08 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
10 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศุกร์
12 มี.ค.
เสาร์
13 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาทิตย์
14 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จันทร์
15 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
17 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศุกร์
19 มี.ค.
เสาร์
20 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาทิตย์
21 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จันทร์
22 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
24 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศุกร์
26 มี.ค.
เสาร์
27 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อาทิตย์
28 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จันทร์
29 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู