นพ. ประดับ สุขุม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, American Board of Internal Medicine, สหรัฐอเมริกา
BBBB
อายุรศาสตร์, American Board of Internal Medicine, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. ประดับ สุขุม