พญ. พจนา จิตตวัฒนรัตน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. พจนา จิตตวัฒนรัตน์
ศุกร์
07 พ.ค.
Medical Oncology Center
เสาร์
08 พ.ค.
อาทิตย์
09 พ.ค.
Medical Oncology Center
จันทร์
10 พ.ค.
Medical Oncology Center
อังคาร
11 พ.ค.
Medical Oncology Center
พุธ
12 พ.ค.
Medical Oncology Center
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
Medical Oncology Center
ศุกร์
14 พ.ค.
Medical Oncology Center
เสาร์
15 พ.ค.
อาทิตย์
16 พ.ค.
Medical Oncology Center
จันทร์
17 พ.ค.
Medical Oncology Center
อังคาร
18 พ.ค.
Medical Oncology Center
พุธ
19 พ.ค.
Medical Oncology Center
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Medical Oncology Center
ศุกร์
21 พ.ค.
Medical Oncology Center
เสาร์
22 พ.ค.
อาทิตย์
23 พ.ค.
Medical Oncology Center
จันทร์
24 พ.ค.
Medical Oncology Center
อังคาร
25 พ.ค.
Medical Oncology Center
พุธ
26 พ.ค.
Medical Oncology Center
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Medical Oncology Center
ศุกร์
28 พ.ค.
Medical Oncology Center
เสาร์
29 พ.ค.
อาทิตย์
30 พ.ค.
Medical Oncology Center
จันทร์
31 พ.ค.
Medical Oncology Center
อังคาร
01 มิ.ย.
Ambulatory Chemotherapy Care Center
Medical Oncology Center
พุธ
02 มิ.ย.
Medical Oncology Center
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
Ambulatory Chemotherapy Care Center
Medical Oncology Center
ศุกร์
04 มิ.ย.
Ambulatory Chemotherapy Care Center
Medical Oncology Center
เสาร์
05 มิ.ย.
อาทิตย์
06 มิ.ย.
Ambulatory Chemotherapy Care Center
Medical Oncology Center
จันทร์
07 มิ.ย.
Ambulatory Chemotherapy Care Center
Medical Oncology Center
อังคาร
08 มิ.ย.
Ambulatory Chemotherapy Care Center
Medical Oncology Center
พุธ
09 มิ.ย.
Medical Oncology Center
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
Ambulatory Chemotherapy Care Center
Medical Oncology Center
ศุกร์
11 มิ.ย.
Ambulatory Chemotherapy Care Center
Medical Oncology Center
เสาร์
12 มิ.ย.
อาทิตย์
13 มิ.ย.
Ambulatory Chemotherapy Care Center
Medical Oncology Center
จันทร์
14 มิ.ย.
Ambulatory Chemotherapy Care Center
Medical Oncology Center
อังคาร
15 มิ.ย.
Ambulatory Chemotherapy Care Center
Medical Oncology Center
พุธ
16 มิ.ย.
Medical Oncology Center
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Ambulatory Chemotherapy Care Center
Medical Oncology Center
ศุกร์
18 มิ.ย.
Ambulatory Chemotherapy Care Center
Medical Oncology Center
เสาร์
19 มิ.ย.
อาทิตย์
20 มิ.ย.
Ambulatory Chemotherapy Care Center
Medical Oncology Center
จันทร์
21 มิ.ย.
Ambulatory Chemotherapy Care Center
Medical Oncology Center
อังคาร
22 มิ.ย.
Ambulatory Chemotherapy Care Center
Medical Oncology Center
พุธ
23 มิ.ย.
Medical Oncology Center
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Ambulatory Chemotherapy Care Center
Medical Oncology Center
ศุกร์
25 มิ.ย.
Ambulatory Chemotherapy Care Center
Medical Oncology Center
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Ambulatory Chemotherapy Care Center
Medical Oncology Center
จันทร์
28 มิ.ย.
Ambulatory Chemotherapy Care Center
Medical Oncology Center
อังคาร
29 มิ.ย.
Ambulatory Chemotherapy Care Center
Medical Oncology Center
พุธ
30 มิ.ย.
Medical Oncology Center
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Medical Oncology Center
ศุกร์
02 ก.ค.
Medical Oncology Center
เสาร์
03 ก.ค.
อาทิตย์
04 ก.ค.
Medical Oncology Center
จันทร์
05 ก.ค.
Medical Oncology Center
อังคาร
06 ก.ค.
Medical Oncology Center
พุธ
07 ก.ค.
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Medical Oncology Center
ศุกร์
09 ก.ค.
Medical Oncology Center
เสาร์
10 ก.ค.
อาทิตย์
11 ก.ค.
Medical Oncology Center
จันทร์
12 ก.ค.
Medical Oncology Center
อังคาร
13 ก.ค.
Medical Oncology Center
พุธ
14 ก.ค.
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Medical Oncology Center
ศุกร์
16 ก.ค.
Medical Oncology Center
เสาร์
17 ก.ค.
อาทิตย์
18 ก.ค.
Medical Oncology Center
จันทร์
19 ก.ค.
Medical Oncology Center
อังคาร
20 ก.ค.
Medical Oncology Center
พุธ
21 ก.ค.
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Medical Oncology Center
ศุกร์
23 ก.ค.
Medical Oncology Center
เสาร์
24 ก.ค.
อาทิตย์
25 ก.ค.
Medical Oncology Center
จันทร์
26 ก.ค.
Medical Oncology Center
อังคาร
27 ก.ค.
Medical Oncology Center
พุธ
28 ก.ค.
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Medical Oncology Center
ศุกร์
30 ก.ค.
Medical Oncology Center