ทพ. พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Philosophy in Dental Science, Tokyo Medical and Dental University, ญี่ปุ่น
BBBB
Doctor of Dental Surgery, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตกรรมสำหรับเด็ก, Tokyo Medical and Dental University, ญี่ปุ่น

นัดหมายแพทย์

ทพ. พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์