พญ. พรเพ็ญ พงศทันธรรม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก, Royal College of Physicians of Thailand
BBBB
อายุรศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Behavioral Modification, ไทย

นัดหมายแพทย์

พญ. พรเพ็ญ พงศทันธรรม