ทพ. พรเลิศ ตัณฑสุวรรณเลิศ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Dental Surgery, มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Zimmer Implant Training Course, Zimmer Institute, ไทย

นัดหมายแพทย์

ทพ. พรเลิศ ตัณฑสุวรรณเลิศ