นพ. พงศ์ธร เกียรติดำรงวงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
เวชบำบัดวิกฤต, โภชนศาสตร์คลินิก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชบำบัดวิกฤต, Thai Medical Council
BBBB
ศัลยศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Total Nutritional Therapy, Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asia - PENSA, Total Nutritional Therapy - TNT, ไทย
BBBB
The 16th ESPN Advanced Course in Clinical Nutrition 2007, The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism - ESPN, เนเธอร์แลนด์

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719