นพ. ปิยะพันธ์ ภมรสิงห์

ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด
ศัลยกรรมหัวใจ
ใส่สายสวนหลอดเลือดสมอง
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ทรวงอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
ACT Program - TAVR Asian Medical Center, เกาหลีใต้
BBBB
HF Pathway Bangkok Hospital Medical Center
BBBB
AMI Pathway Bangkok Hospital Medical Center
Loading

Loading Schedule..

นพ. ปิยะพันธ์ ภมรสิงห์