นพ. ปิยะพันธ์ ภมรสิงห์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ทรวงอก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
ACT Program - TAVR, Asian Medical Center, เกาหลีใต้
BBBB
HF Pathway, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย
BBBB
AMI Pathway, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. ปิยะพันธ์ ภมรสิงห์
อาทิตย์
25 ก.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
จันทร์
26 ก.ค.
อังคาร
27 ก.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
พุธ
28 ก.ค.
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
ศุกร์
30 ก.ค.
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
พุธ
04 ส.ค.
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
พุธ
01 ก.ย.
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
พุธ
08 ก.ย.
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
พุธ
15 ก.ย.
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
พุธ
22 ก.ย.
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
พุธ
29 ก.ย.