ผศ. ดร. ทพญ. ปิยะนุช กรรณสูต

การรักษา และ
การบริการ

วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Doctor of Philosophy (Tropical Medicine) มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Oral and Maxillofacial Radiology จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Loading

Loading Schedule..