นพ. ปิยะ ปิ่นศรศักดิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์, ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Fellowship in Arthroplasty Division, study with Prof.Richard S. Laskin, Hospital for Special Surgery, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Visiting Scholar Adult Reconstruction and Research Fellow, Joint Replacement Institute at Orthopaedic Hospital, สหรัฐอเมริกา
BBBB
แพทย์เฟลโลว์ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719