นพ. ปิยะ เกียรติเสวี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
สาขาที่สนใจพิเศษ
มะเร็งกระดูกและเนื้อเยี่อ
เนื้องอกทางกระดูกและเนื้อเยื่อ

นัดหมายแพทย์

นพ. ปิยะ เกียรติเสวี