นพ. ปิยะ เกียรติเสวี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
เนื้องอกทางกระดูกและเนื้อเยื่อ, ศัลยศาสตร์ตกแต่งข้อ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. ปิยะ เกียรติเสวี