นพ. ปิยะ เกียรติเสวี

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

มะเร็งกระดูกและเนื้อเยี่อ
เนื้องอกทางกระดูกและเนื้อเยื่อ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Lower Limb Reconstruction Joint Replacement and Oncology University of British Columbia, Canada
BBBB
Orthopaedic Oncology University of California, UCLA, United States
BBBB
เนื้องอกทางออร์โธปิดิคส์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

นพ. ปิยะ เกียรติเสวี