นพ. พิพัฒน์ เชี่ยววิทย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
รังสีร่วมรักษาระบบประสาท, ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
The MRI Course, Faculty of Medicine Siriraj Hospital in Collaboration with AMFA, ไทย
BBBB
International Diploma in Neuvascular Disease, Universite Paris XI, ฝรั่งเศส

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719