ผศ. ทพญ. พิณทิพา บุณยะรัตเวช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ปริทันตวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science (Periodontics), University of Michigan, United States
BBBB
ปริทันตวิทยา, ทันตแพทยสภา
BBBB
ปริทันตวิทยา, American Board of Periodontology, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยกรรม)
ศัลยกรรมปลูกเหงือก
ศัลยกรรมเพิ่มความยาวฟันเพื่อความสวยงาม
ศัลยกรรมปลูกกระดูกปริทันต์