ทพญ. พิมพ์ปวีณ์ พึ่งสุจริต

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

ทพญ. พิมพ์ปวีณ์ พึ่งสุจริต
จันทร์
01 มี.ค.
Dental Center
อังคาร
02 มี.ค.
Dental Center
พุธ
03 มี.ค.
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
Dental Center
ศุกร์
05 มี.ค.
Dental Center
เสาร์
06 มี.ค.
Dental Center
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
Dental Center
อังคาร
09 มี.ค.
Dental Center
พุธ
10 มี.ค.
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
Dental Center
ศุกร์
12 มี.ค.
Dental Center
เสาร์
13 มี.ค.
Dental Center
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
Dental Center
อังคาร
16 มี.ค.
Dental Center
พุธ
17 มี.ค.
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
Dental Center
ศุกร์
19 มี.ค.
Dental Center
เสาร์
20 มี.ค.
Dental Center
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
Dental Center
อังคาร
23 มี.ค.
Dental Center
พุธ
24 มี.ค.
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
Dental Center
ศุกร์
26 มี.ค.
Dental Center
เสาร์
27 มี.ค.
Dental Center
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
Dental Center
อังคาร
30 มี.ค.
Dental Center
พุธ
31 มี.ค.
พฤหัสบดี
01 เม.ย.
Dental Center
ศุกร์
02 เม.ย.
Dental Center
เสาร์
03 เม.ย.
Dental Center
อาทิตย์
04 เม.ย.
จันทร์
05 เม.ย.
Dental Center
อังคาร
06 เม.ย.
Dental Center
พุธ
07 เม.ย.
พฤหัสบดี
08 เม.ย.
Dental Center
ศุกร์
09 เม.ย.
Dental Center
เสาร์
10 เม.ย.
Dental Center
อาทิตย์
11 เม.ย.
จันทร์
12 เม.ย.
Dental Center
อังคาร
13 เม.ย.
Dental Center
พุธ
14 เม.ย.
พฤหัสบดี
15 เม.ย.
Dental Center
ศุกร์
16 เม.ย.
Dental Center
เสาร์
17 เม.ย.
Dental Center
อาทิตย์
18 เม.ย.
จันทร์
19 เม.ย.
Dental Center
อังคาร
20 เม.ย.
Dental Center
พุธ
21 เม.ย.
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
Dental Center
ศุกร์
23 เม.ย.
Dental Center
เสาร์
24 เม.ย.
Dental Center
อาทิตย์
25 เม.ย.
จันทร์
26 เม.ย.
Dental Center
อังคาร
27 เม.ย.
Dental Center
พุธ
28 เม.ย.
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
Dental Center