ทพญ. พิมพ์ปวีณ์ พึ่งสุจริต

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมสำหรับเด็ก
การรักษาทางทันตกรรมภายใต้การดมยาสลบ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Pediatric Dentistry มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตกรรมสำหรับเด็ก American Board of Pediatric Dentistry (2003-2013), United States
BBBB
Pediatric Dentistry University of Alabama at Birmingham, United States
Loading

Loading Schedule..

ทพญ. พิมพ์ปวีณ์ พึ่งสุจริต