พญ. พิมลพรรณ กฤติยรังสรรค์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ตจวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Philosophy, Juntendo University School of Medicine, ญี่ปุ่น
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), University of Tokyo, ญี่ปุ่น
BBBB
ตจวิทยา, สถาบันโรคผิวหนัง

นัดหมายแพทย์

พญ. พิมลพรรณ กฤติยรังสรรค์
จันทร์
02 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อังคาร
03 ส.ค.
พุธ
04 ส.ค.
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
ศุกร์
06 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
07 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
ศุกร์
13 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
14 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
ศุกร์
20 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
21 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
ศุกร์
27 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
28 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
ศุกร์
03 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
04 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
ศุกร์
10 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
11 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
ศุกร์
17 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
18 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
ศุกร์
24 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
25 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
ศุกร์
01 ต.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
02 ต.ค.
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
อังคาร
05 ต.ค.
พุธ
06 ต.ค.
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศุกร์
08 ต.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
09 ต.ค.
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
อังคาร
12 ต.ค.
พุธ
13 ต.ค.
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศุกร์
15 ต.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
16 ต.ค.
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
อังคาร
19 ต.ค.
พุธ
20 ต.ค.
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศุกร์
22 ต.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
23 ต.ค.
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
อังคาร
26 ต.ค.
พุธ
27 ต.ค.
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศุกร์
29 ต.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
30 ต.ค.