พญ. พิมลพรรณ กฤติยรังสรรค์

ตจวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ตจวิทยา
ภาษา
English, Japanese, Thai

การศึกษา

BBBB
Doctor of Philosophy Juntendo University School of Medicine, Japan
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) University of Tokyo, Japan
BBBB
ตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง
Loading

Loading Schedule..

พญ. พิมลพรรณ กฤติยรังสรรค์