พญ. พิมลพรรณ กฤติยรังสรรค์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ตจวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Philosophy, Juntendo University School of Medicine, Japan
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), University of Tokyo, Japan
BBBB
ตจวิทยา, สถาบันโรคผิวหนัง
Loading

Loading Schedule..