นพ. ภูริพงศ์ ทรงอาจ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา
วิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท
ภาษา
English, German, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, Thai Medical Council
BBBB
วิสัญญีวิทยา, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Research & Clinical Fellow in Neuroanesthesia, Department of Anesthesiology of the University Medical Center of the Johannes Gutenberg-University, Mainz, เยอรมนี

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719